Sustainability

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η βιωσιμότητα γίνεται όλο και πιο σημαντική τόσο για τις μάρκες όσο και για τους καταναλωτές.

Στη Standyfine είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας δίνουμε βιώσιμες λύσεις για την προώθηση των προϊόντων σας, αλλά και  να ασκούμε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Βιώσιμες λύσεις

FSC®

Eίμαστε κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα επιτήρησης ορθολογικής διαχείρισης δασών, προσφέροντάς σας πιστοποιημένα προϊόντα FSC® (Forest Stewardship Council).

To Forest Stewardship Council® (FSC®) είναι ένας αξιόπιστος, διεθνής μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να προωθήσει την ορθολογική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη. Για την καλύτερη εμπέδωση του οφέλους από τη χρήση πιστοποιημένων προϊόντων FSC, o οργανισμός αυτός έχει επίσης αναπτύξει μια μέθοδο υπολογισμού της μείωσης της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης, που επιτυγχάνεται από τη δασοκομία πιστοποιημένων δασικών εκτάσεων.

Χρησιμοποιώντας πιστοποιημένο χαρτί FSC®   συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη καταστροφή των δασών, διασφαλίζoντας  ότι τα δέντρα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του χαρτιού, αντικαθίστανται ή αφήνονται να αναγεννηθούν φυσικά.

Επιπλέον, είστε σίγουροι ότι το πιστοποιημένο χαρτί FSC® που θα χρησιμοποιήσετε:

  • Έχει παραχθεί από πιστοποιημένες πρώτες ύλες σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής
  • Έχει διακινηθεί μόνο μέσω συνεργατών που συμμετέχουν στη μεγάλη αλυσίδα επιτήρησης της ορθολογικής διαχείρισης δασών
 

Βιώσιμες εταιρικές πρακτικές

«Πράσινος» Προσανατολισμός

Όλες οι πρακτικές που υιοθετούμε είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες που ορίζει τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο και τα διεθνή πρότυπα βάσει των οποίων λειτουργούμε (ISO 14001:2015)

  • Ανακύκλωση χαρτιού

Όλα τα υπολείμματα χαρτιού και χαρτονιού που προκύπτουν από κάθε στάδιο παραγωγής περισυλλέγονται και διαχωρίζονται. Στη συνέχεια προωθούνται σε εξειδικευμένο συνεργάτη για ανακύκλωση ώστε να διασφαλίζουμε κάθε φορά ότι η διαδικασία ανακύκλωσής του υλοποιείται αποτελεσματικά.

  • Υπεύθυνη διαχείριση στερεών και χημικών απόβλητων

Όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διαδικασίες δημιουργίας και ολοκλήρωσης των stand σας (εμφανιστήριο, μονάδα εκτύπωσης κ.λπ.) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και υπόγειες στεγανές δεξαμενές από όπου παραλαμβάνονται από πιστοποιημένους συνεργάτες. Αυτοί με τη σειρά τους αναλαμβάνουν το διαχωρισμό τους και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείρισή τους ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τη λειτουργία μας.

Ακόμα και οι κάδοι μεταφοράς χρωμάτων αλλά και αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία κατασκευής των stand σας, συλλέγονται και παραδίδονται σε εξειδικευμένη και πιστοποιημένη εταιρεία για την ανακύκλωσή τους.

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας μειώνοντας με έναν επιπλέον τρόπο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Safe work environment

Ασφαλές Εργασιακό Περιβάλλον

Αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων

Στις εγκαταστάσεις μας ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα που αφορούν το μηχανολογικό και  πυροσβεστικό εξοπλισμό, την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων καθώς και τα μέτρα ατομικής τους προστασίας.

Διενεργούμε, επίσης, τακτικά μετρήσεις ήχου ώστε να διατηρούμε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου τόσο εντός της μονάδας παραγωγής όσο και περιμετρικά αυτής, αλλά και μετρήσεις για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Κοινωνικά αειφόρες επιχειρηματικές πρακτικές

Πιστοί στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία EcoVadis για να διασφαλίσουμε τη χρήση βιώσιμων πρακτικών και διαδικασιών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Η αξιολόγηση αυτή  χρησιμοποιεί 21 κριτήρια, που ομαδοποιούνται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές πρακτικές και ανθρώπινα δικαιώματα, Ορθές επιχειρηματικές πρακτικές και Βιώσιμες προμήθειες και αποτελούν για μας δέσμευση για συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας.